TRAFİK KURALLARI (DEVAMI)

Okul Taşıtları

 • Okul taşıtı sürücüleri öğrenci indirme-bindirme yaptıkları sırada aracın arkasındaki “DUR” işaretinin ışığını yakmak; diğer araç sürücülerinin de bu ışık yandığı sürece durması,
 • Okul taşıtlarında araç içi düzenini sağlama, araç iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere rehber öğretmen veya kişi bulundurulması, zorunludur.
 • Okul taşıtlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacaktır.

Yaya, Okul, Demiryolu Geçitlerinden Geçme

Yaya ve Okul Geçitlerine Yaklaşan Sürücüler;

 • Hızlarını azaltmaları,
 • Geçitten geçen yaya veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri,
 • Varsa okul geçit görevlisinin işaretine uymaları, zorunludur.

Demiryolu Geçitlerinde Sürücülerin;

 • Geçidin durumuna uygun hızla geçmeleri,
 • Işıklı veya sesli talimatın vereceği “DUR” işaretine uymaları,
 • Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemeleri,

Sürücülerin kontrolsüz demiryolu geçitlerinde;

 • Geçmeden önce geçide makul bir mesafede durmaları,
 • Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri, mecburidir.

Yükleme Kuralları

Araçlara, taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın, dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır. Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan özel yüklerin karayolu ile taşınması için Ulaştırma Bakanlığı’ndan özel izin almak zorunludur. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek görevi Ulaştırma Bâkanlığı’na aittir.

Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyo-nu’ndan izin alınması zorunludur. Karayollarında ticari amaçla yolcu ve yük taşıyabilmek için, sürücülerin ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Yükleme sırasında dikkat edilecek hususlar

 • Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi,
 • Dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmesi,
 • Görüşe engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakalarını, ayrım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi,
 • Aracın boyunu önden 1 m.den, arkadan 2 m.den fazla aşacak şekilde yüklenmesi,
 • Kasanın sağ ve sol yanlarından taşacak şekilde yüklenmesi,
 • Çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması, yanaktır.

Yük taşımak için yapılmış araçlarda, gerekli hallerde;

 • Uygun oturma yerlerinin yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzerinin örtülü olması şar-tıyla, taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir.
 • Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için, kasa kapaklarının kapalı ve karoser zeminden itibaren en az 120 cm yüksekliğinde elle tutulacak sağiam bir korkuluğun bulunması şartı ile taşıma sınırının her tonu için ayakta 2 yolcu (işçi) taşınabilir.
 • Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla, taşıma sınırının her tonu için en çok 3 kişi taşınabilir.
 • Yükle yolcu birarada taşınırken yükler sağiam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olmalı, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturtulmalıdır.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması

Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine tutuşucu veya kolayca ateş alıcı, zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri Tehlikeli Madde sayılır.

 • Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 m. mesafe içinde, sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların içine 6-vol-tu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazlarıyla girilmeyecektir.
 • Bu araçlarda iki adet 6 kg. kapasiteli yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Bunlardan biri iyice görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde, diğeri de sürücünün hemen yanında bulundurulmalıdır.
 • Araca başka yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başka yolcu bindirilmeyecektir.
 • Park etme ve duraklama halinde araç, bir görevlinin gözetiminde olacaktır.
 • Bu araçları sürenler, yerleşim yerleri dışındaki karayolunda, diğer araçları en az 50 m. mesafeden takip edeceklerdir.
 • Duraklama hallerinde diğer araçlarla aralarında 20 m. mesafe bulunduracaklardır.

Sürücü ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanmaları

 • Otomobil ve tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında ve minibüslerde emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Söz konusu bu araçların ön koltuklarında 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.
 • Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcularının ise koruma başlığı kullanmaları zorunludur.

Bisiklet, Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Sürücüleri İle İlgili Kurallar

 • Bu araçların yaya yollarında sürülmesi yasaktır. Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi yasaktır.
 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana sürülmesi yasaktır.
 • Sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin taşınması yasaktır.
 • Bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır.
 • Bu araçların sürülmesi sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması yasaktır.
 • Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret vermeleri halleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleriyle taşıtlarını sürmeleri zorunludur.

Yayalarla İlgili Kurallar

 • Yayalar yaya yolu, banket veya alan varsa, buralardan yürümek zorundadırlar.
 • Her iki tarafında banket bulunan veya bulunmayan ve kullanılır durumda olan veya olmayan yollarda, yayalar kendi gidiş yönlerine gö-re sol banketten veya sol kenardan yürümek zorundadırlar.
 • Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, yaya ve okul geçitlerinden veya kavşaklardan geçmek zorundadırlar. 100 m. yakınında bu gibi yerler yoksa, gelen taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek en kısa doğrultuda karşıya geçebilirler.
 • Beyaz baston taşıyan, kolunda üç siyah yu-varlaklı sarı bant bulunan bir yayanın veya bir köpek yardımıyla yürüyen özürlü kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durarak yardımcı olmaları zorunludur.
 • Yaya ve okul geçitlerinden geçerken geçidin sağ bölümünden yürümek zorundadırlar.
 • Yayalar, karşıya geçişlerini yapmak üzere taşıtyoluna girmeden önce, önce sol taraflarını sonra sağ taraflarını kontrol etmelidirler.
 • Yaya yolu bulunmayan karayollarında yürümek zorunda kalan yayalar gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde sürücüleri uyarıcı açık renk elbise giymek, üstünde veya elindeki eşyada yansıtıcı bulundurmak veya ışık taşımak zorundadır.

Araçların Boyutları, Ağırlıkları

Boyutlar Römork ve yarı römorklarda
Azami genişlik 2.55 m Dingiller arası mesafe 1 m’den az ise 11 ton
Azami yükseklik 4.00 m Dingiller arası mesafe 1 m ile 1,3 m arası ise 16 ton
Azami uzunluklar Dingiller arası mesafe 1,3 ile 1,8 m arası ise 18 ton
İki dingilli araçlarda 12.00 m Dingiller arası mesafe 1,8 m’den büyük ise 18 ton
Üç veya daha çok dingilli araçlarda 12.00 m Üç dingilli aks gruplarında
Üç dingilli tek katlı otobüslerde 12.60 m Dingilleri arası mesafe
Üç dingilli çift katlı otobüslerde 15.00 m 1,3 m veya daha az ise 21 ton
Yarı römorklu araçlarda 16.00 m Dingilleri arası mesafe 1,3 ile 1,4 m arası ise 24 ton
Mafsallı (körüklü) otobüslerde 18.00 m Toplam ağırlıklar
Bir römorklu katarlarda 18.75 m İki dingilli araçlarda 18 ton
İki römorklu katarlarda 22.00 m Üç dingilli araçlarda 25 ton
Ağırlıklar: Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton
Dingil ağırlıkları Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton
Tahriksiz tek dingilde 10 ton Dört dingilli römorklu araçlarda 36 ton
Tahrikli tek dingilde 11.5 ton Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu katarlarda 40 ton
İki dingilli aks gruplarında Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda 44 ton
Motorlu araçlarda
Dingiller arası mesafe
1m.den az ise 11.5 ton
Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1,3 m. arası ise 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m. arası ise 18 ton

Sonraki Sayfaya Geçmek İçin Tıklayınız==>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir