TRAFİK KURALLARI (ARAÇLAR)

Araçların Işıkları

Araçlar geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde ışıklarını yakmak zorundadırlar.

Uzağı Gösteren Işıklar

 • Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken,
 • Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken,
 • Benzeri yer ve hallerde, Sürücüler, geceleri, yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları ardarda ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermek zorundadırlar.

Yakını Gösteren Işıklar

 • Karşılaşmalarda,
 • Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde,
 • Öndeki aracı takip ederken,
 • Gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar,
 • Gündüz görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda, kullanılır. Kuyruk ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması zorunludur. Kısa farlar 25 m., uzun farlar 100 m. aydınlatacak şekilde ayarlı olacaktır.

Işıkların Kullanılmasında Yasaklar

 • Sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte yakılması,
 • Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
 • Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması,
 • Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması,
 • Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile seyredilmesi,

Yasaktır.

Reflektör: Araçların arkasında en az 20 cm2 büyüklüğünde, römork ve yarı römorklarda bir kenarı 15 cm eşkenar üçgen şeklinde ve içi dolu olacaktır.

Arızalı Araçların İşaretlenmesi

Bozulan araçların durumuna göre;

 • Araçların park ışıkları yakılmadığı, yakıla-madığı veya yakılması halinde bile, diğer araç sürücüleri tarafından 150 m. mesafeden açıkça görülmediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere, diğer araç sürücülerinin 150 m. mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması,
 • Dönemeç veya töpe üstü gibi yerlerde, kırmızı renkteki yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın, araçtan en az 30 m. uzaklığa, diğer araç sürücülerinin en az 150 m. mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmesi, 3- Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az 150 m.den net olarak görülebilecek şekilde 150×25 cm. ebadında engel işaretinin konulması, mecburidir. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı şekilde başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulacaktır. Gerekli tedbirler alınıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları varsa bunlar yakılır.

Çekilen aracın;

 • Ağırlığı, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmayacaktır.
 • Sürücüsünün yönetiminde olacaktır.
 • Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20×20 cm ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya reflektör konur.

Çeken ve Çekilen Araçlarla İlgili Şartlar

 • Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak,
 • İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya zincirle yapılacak,
 • İki araç arasındaki mesafe 5 m.yi geçmeyecek. Bu açıklık 2,5 m.yi geçtiği takdirde, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı ışık veya yansıtıcı konacaktır.
 • Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklık 1 m.den fazla olmayacak, bağlantı, iki aracın birbirlerine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) yapılmış olacak.
 • Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km/s. hızdan, diğer hallerde 20 km/s. hızdan fazla hızla sürülmeyecektir.
 • Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çe¬kilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir.

Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme

Araç sürücülerinin;

 • Su, çamur ve benzerlerini sıçratarak, ata¬rak, dökerek,
 • Korkutarak veya şaşırtarak,
 • Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şey¬leri yola atıp dökerek,
 • Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranış¬larda bulunmak suretiyle yaya ve taşıt trafiği¬nin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek,
 • Seyir halinde sürücülerin cep ve araç telefo¬nu ile benzeri haberleşme cihazlarını kullan¬ması,

Tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmeleri yasaktır. Taşıtlara monte edilecek özel setlerle cep veya araç telefonları ele alınmadan kullanım imkanı sağlandığında, sürücü zorunlu hallerde telefon konuşması yapabilecektir.

Ses, Müzik, Görüntü ve Haberleşme Cihazları

Uyarı işareti olarak kullanılan ses cihazlarının;

 • Yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber verme, yol ve trafik durumunun gereğine göre, karayolunu kullananları uyarma ve geç¬me halleri dışında kullanılması,
 • Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekil¬de gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak seslendirilmesi,
 • Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda bulundu-rulması gerekenlerin diğer araçlara takılarak kullanılması, yasaktır.
 • Görüntü cihazlarının, kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.

Pikap, teyp ve benzeri cihazlar

 • Dolmuş otomobilleriyle kamu hizmeti taşı¬ması yapan minibüslerde bulunmayacaktır.
 • Otobüslerde, sürücünün kullanamayacağı bir uzaklıkta bulunabilecektir.

Hoparlörler

Trafik Tescil kuruluşlarından izin alındıktan sonra takılabilecektir.

Yavaş Sürme ve Yavaşlama Yasağı

 • Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmeleri,
 • Belirlenen hız sınırlarının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde sürmeleri,
 • Başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamaları, yasaktır.

 

Sonraki Konuya Geçmek İçin Tıklayınız==>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir