TRAFİK İŞARETLERİ

Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, Karayolu yapısını, trafik işaretlerini karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, YASAKTIR. Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir. Uymayanlara para cezası verilir.

TRAFİK İŞARETLERİ

 • Trafik görevlisinin işaretleri
 • Işıklı trafik işaretleri
 • Trafik işaret levhaları
 • Yol çizgileri
 • Diğer işaretleme elemanları

Trafik işaretlerinin bu sıralaması aynı zamanda bunlara uymadaki öncelik sıralamasıdır. Sesli veya yazılı ışıklar; araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup yayalara hitap eder. Trafik işaretlerinin standart, anlam, nitelik ve nicelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle gösterilir.

Trafik Görevlisinin İşaretleri

  • Trafik görevlisinin her iki kolunu veya sağ veya sol kollarından birini yere paralel olarak yana açtığı durumda; kollar doğrultusundaki araçlara geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir.
  • Trafik görevlisinin sağ veya sol kolundan birini havaya kaldırması durumunda, bütün yönlerdeki araçlara dur demektir.
  • Görevli kişinin kırmızı ışığı sallaması, ışığı yönelttiği doğrultudaki karayolunu kullananlar için dur demektir.
  • Görevli kişinin kısa sesli tek veya fasılalı düdük işareti uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük işareti durdemektir.
  • Trafiği hızlandırma işareti: Trafik polisi, hızlandırmak istediği yöne sol ya da sağ yanı dönük olarak, o yönde bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp, tekrar yere paralel hale getirir.
  • Trafiği yavaşlatma işareti: Trafik polisi, yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük durur ve sağ ya da sol kolunu (trafiğin akış yönüne göre) omuzdan, yere paralel oluncaya kadar kaldırıp, 45 derece ile 90 derece arasında seri olarak yavaş yavaş sallar.

Görevli kişiler; mecburiyet olmadıkça ışıklı işaretlerle yönetilmekte olan kavşaklarda yönetime müdahale etmemeye; yeşil ışıkta, ilerlemekte olan veya kavşaklara girmek üzere olan araçları ani işaretlerle durdurmamaya; kural, kısıtlama ve yasaklamalara aykırı uygulamalara imkan tanımamaya, özen göstermek zorundadırlar.

Işıklı Trafik İşaretleri

    • Kırmızı Işık: Aksini gösteren bir işaret yoksa hiçbir yöne hareket edilmez, durulur.
    • Kırmızı-Sarı Işık: Yol trafiğe açılmak üzeredir, harekete hazırlanılır.
    • Yeşil Işık: Yol trafiğe açıktır, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir.
    • Sarı Işık: Yol trafiğe kapanmak üzeredir, emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlar geçebilir, diğer araçlar durmak zorundadır.
    • Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık: Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir.
    • Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Mutlak bir duruş yapılmasını ve gidilecek yolun açık ve müsait olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir.
    • Işıklı Oklar: Dönüşleri düzenler. Ok yönünde dönüş yapacak olan sürücülerin ışıklı okun yeşil yanmasını beklemelerini bildirir.

Trafik İşaret Levhaları

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ

Bu işaretler, gidilen yolun ilerisindeki trafik tehlikeleri konusunu da daha önceden uyarıda bulunmaktadır. Bu nedenle; tehlike uyarı işaretlerinden itibaren hızın azaltılması ve öndeki aracın geçilmemesi gerekir. Varsa diğer trafik düzenleme işaretlerine uyulur.

 

Yol Çizgileri

    • Kesik Kesik Yol Çizgisi: Kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir, şerit değiştirilebilir.
    • Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple öndeki araç geçilemez, şerit değiştirilemez.
    • Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi: Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir. Bu çizgi boyunca araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.
    • Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, ayırıcı (refüj) anlamındadır. Hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilmez.
    • Park Yeri Çizgileri: Araçların duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir.
    • Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.
    • Yön Okları: Özellikle kavşak yaklaşımlarında gidilecek veya dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini gösteren çizgilerdir.
    • Azami Hız Sınırı: Taşıt yolu üzerine yazılan sayılar bu yol kesimindeki azami hızı gösterir.
    • San Renkli Çizgiler: Sarı çizgilerin beyaz çizgilere üstünlüğü vardır. Sarı yol çizgilerinin kurallarına uyulur.
    • Park Yasağı Çizgileri: Park etmenin yasaklandığı kesimlerde bordur taşlarına veya kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.

Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini  sağlamak amacı ile üzerine çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların yerlerini belirlemek, yayaların emniyetle sağlamak ve yaklaşılan tehlikelere karşı sürücüleri ikaz etmek amacıyla çizilmişlerdir. Yol  çizgilerini çiziliş şekillerine , göre anlamları şöyledir.

Kesik Yol Çizgileri

Bu Çizgiler boyunca; Trafik kurallarına uymak şartı ile sürücülerin  önlerindeki araçları geçebileceklerini  ve şerit değiştirebileceklerini bildirir Bu Çizgiler arasındaki aralıkların azalmaya başlaması öndeki aracı geçme yasağı olan yerlere  yaklaşıldığını bildirir.

Devamlı Yol Çizgileri

Bu  çizgi boyunca sürücülerin önlerindeki araçları geçmeleri  (sollamaları) ve sol  seride  geçmeleri yasaklanmıştır. Geçmenin yasaklanmış olduğu kavsak dönemeç tepe üstü, yaya geçidi, okul geçidi  demiryolu geçidi  köprü ve tünel gibi yerlere  yaklaşırken çizildiği için, sürücülerin önlerindeki  araçları sollamaları ve sol şeride geçmeleri yasaklanmıştır.

Kesik ve Devamlı Yol Çizgileri

Sürücülere, karayolunun  tehlikeli kısımlarına gireceklerini ve tehlikeli  kısımlarından  çıkacakları  bildirir. Sadece bir yönde geçme yasağı getirilmiştir Bu çizgiler boyunca  araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket  edilir. Devamlı çizgi tarafından giden araç sürücüleri şerit değiştiremez  ve öndeki aracı geçemezler  Kesik Çizgi  tarafından giden araç sürücüleri kuralara uymak şartıyla şerit değiştirebilir ve önlerindeki aracı geçebilirler.

Yan Yana Devamlı İki Çizgi

Bu çizgiler buyunca sürücülerin karşı yönde gelen trafik için ayrılmış olan yol bölümüne   girmeleri yasaklanmıştır. Taşıt yolu  bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Bu çizgiler yolda refüj (Ayırıcı) anlamındadır.

Yaya Geçidi Çizgileri

Yayaların karşıya güvenli geçmelerini sağlamak amacıyla,taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir. Yaya geçidine yaklaşan sürücüler, araçlarını bu çizgileri işgal etmeden durdurmak, karşıya geçen yayalar varsa geçişlerini beklemek zorundadırlar. Yayalar geçitten geçerken gidiş yönlerine göre geçidin sağını  kullanarak geçmek durumundadırlar.

Park Yeri Çizgileri

 

Park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların park edebilecekleri yerleri belirlemek amacıyla çizilen çizgilerdir. Sürücüler park yeri çizgilerine uyarak araçlarını park etmek durumundadırlar.

Park Yasağı Çizgileri

Araçların park etmesin yasaklandığı yol kesimlerinde, bordür taşlarına veya kaplama bitimine yakin çizilen çizgilerdir.

Sürücülerin gidiş  yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek amacı ile taşıt yolu üzerine yazılan yazılar ve işaretlerdir. Sürücüler bu yazı ve işaretlerin ifade ettiği anlamlara göre hareket etmek zorundadırlar. Bunlar, yol ayrım çizgeleri, ofset taramalar, hızlanma ve katılma çizgileri  yönlendirme ve şerit seçim okları, yavaşlama uyarı çizgileri ve park çizgileridir.Gerek görülmesi halinde; yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerde yol çizgileri sarı renkte olup, sarı renkli bant, reflektif buton vb. işaretleme materyalleri kullanılır.

Ayrıca sisli kesimlerden geçen karayollarında, sar, renkli yol çizgileri kullanılmaktadır.

Diğer İşaretleme Elemanları

Diğer işaretleme elemanları ise; kenar taşları, oto korkulukları, bordur taşları vb. gibi elemanlardır. Düz yol kesimlerinde kenar taşları arasında 50 m mesafe vardır.

 

Sonraki Konuya Geçmek İçin Tıklayınız==>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir