İNSAN VÜCUDU(DOLAŞIM,SOLUNUM VE SİNDİRİM SİSTEMİ)

DOLAŞIM SİSTEMİ

Kalp, kan ve damarlardan oluşur. Atar, toplar ve kılcal damarlar, lenf damarları ve lenf bezlerinden meydana gelir.

Sistemin merkezi kalp olduğu için pompa gibi çalışarak kanı damarlara pompalar. Kılcal damarlar aracılığı ile kanın içindeki oksijeni, besinleri, hormonları, iyonları, kafa derisine, ayak parmağındaki hücrelere kadar taşır. Buralarda kullanıldıktan sonra artık maddeleri, karbondioksiti toplardamarlar aracılığı İle toplayarak temizlenmek üzere akciğerlere ve boşaltım sistemine taşır.

Kalp

Dolaşım siteminin merkezidir.

Kalp atımı;

 • Yetişkinlerde : 60–80
 • Çocuklarda : 80–100
 • Bebeklerde : 100–120 arasındadır.

 

 • Damarlar : Kanın vücuda dağıtılmasını sağlayan yollarıdır.
 • Atardamarlar : Kalbin pompaladığı temiz kanı ( açık kırmızı ) vücuda dağıtırlar. Kan basıncının en fazla olduğu damarlardır.
 • Toplardamarlar : Kanı dokulardaki kılcal damarlardan alarak kalbe getiren damarlardır. Taşıdıkları kan kirlidir çünkü içinde CO2 ,besinmaddeleri ve artık maddeler vardır. Bu nedenle de koyu kırmızı renktedir.
 • Kılcal damarlar : Atardamarların en ince dallarıdır ve madde değişimini sağlarlar. Kan basıncı en az olan damarlardır.

Vücut ağırlığımızın 1/13’ü kandır.

SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum

Fizyolojik bir olay olup, kişinin yaşamı için gerekli oksijeni almasını sağlar. Gerçek fonksiyonu, dokulara oksijen sağlamak ve dokularda oluşan CO2’i alıp dışarı atmaktır.

Solunum Sayısı

 • Yetişkinlerde : 15–20
 • Çocuklarda ve bebeklerde : 30–40 arasındadır.

 

Soluk alıp vermeye “soluma” adı verilir. Soluma, solunum merkezinin akciğerlere CO2’nin arttığını uyarması ile başlar. Merkezin diyaframı ve göğüs kaslarını uyarması üzerine de kaslar kasılarak göğüs kafesini genişletir, kasılan kasların bir süre sonra gevşemesi ile göğüs kafesi daralır. Böylece soluk alıp verme işlemi gerçekleşmiş olur.

SİNDİRİM SİSTEMİ

Canlı organizmaların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdaların alınması, parçalanması,sindirilmesi ve artıkların dışarı atılması işlemlerinden sorumlu sistemdir.

Ağızda başlayıp anüste sona erer. Bu işlemleri, organları ve enzimleriyle yapar. Ağızda çiğnenen besin maddeleri yutak ve yemek borusundan geçerek mideye gelir. Burada yeterince parçalandıktan sonra 12 parmak bağırsağına girerek salgılarla karışır. Daha sonra emilmek üzere ince bağırsaklara gider, oradan da kalın bağırsaklara geçerek artıklar anüsten dışarı atılır.

 

SİNİR  SİSTEMİ

Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu sinir sistemidir. Bu sistem organizmanın tüm sistemleriyle koordineli bir şekilde çalışır ve bu sistemleri yönetir.

Sinir sistemini organizma ile çevre arasındaki iletişimi sağlayarak algılamayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve tepki vermeyi gerçekleştirir. 3 bölümdür;

 • Merkezi Sinir Sistemi
 • Çevresel sinir sistemi : Duyu, motor ve bağlantı sinirlerinden oluşur.
 • Otonom Sinir Sistemi : Sempatik ve parasempatiktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Beyin : Vücudu kontrol eden bilinç sistemidir. Tüm istemli hareketlerden, çevrenin algılanmasından ve olaylara verilen tepkiden sorumludur. Ayrıca bizi biz yapan düşünce ve duyulara sahip olmamızı sağlar. Beyinden 12 çift sinir çıkar.
 • Beyincik : Hareket ve dengeyi sağlar.
 • Soğan iliği : Dolaşım ve solunum sistemini kontrol eder.
 • Omurilik : 31 çift sinir çıkar. 12 çiftle birlikte hareket eder. Daha çok kas, deri ve iç organlarda İşlevlerini yürütürler.

Sonraki Konuya Geçmek İçin Tıklayınız==>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir