ESKİYE DÖNÜŞ-ÜNİVERSİTELERDE ATILMA GERİ GELİYOR

okul   3 yıl önce kaldırılan üniversiteden atılma rektörlerin isteği üzerine geri geliyor. Hükümetin Meclis’e sunduğu kanun tasarısı ile eskiden olduğu gibi üniversite öğrencilerine okumaları için süre sınırlaması getirilecek. Öğrenciler, iki yıllık önlisans programları 4 yıl, dört yıllık lisans programları 7 yıl, beş yıllık lisans program
ları 8 yıl, altı yıllık lisans programları 9 yıl içinde bitirmek zorunda olacak. Hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıl olacak.

    Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılacak ve bu haktan yararlanamayacak. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacak. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlanmayacak.

    SINAVA GİRMEYENLERE SINAV HAKKI

    Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilecek. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınacak. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılacak ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmayacak. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamayacak.

    HAZIRLIK SINIFINA EN FAZLA İKİ YIL

    Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil eğitimi verilemeyecek. Ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilecek. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yılda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilecek. İlişiği kesilen öğrenciler, kendi üniversitelerinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programa kayıt yaptırabilecek. Üniversitede eşdeğer program bulunmazsa ÖSYM, bu öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan başka bir programa yerleştirecek.

    YENİ BİR AF GELİYOR

    Halen üniversitede okuyan öğrenciler için mezuniyet için yeni getirilen azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacak. Ayrıca bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği üniversiteye 5 ay içinde başvuruda bulunarak geri dönebilecek. Bu öğrenciler 2011 yılında çıkarılan öğrenci affından yararlanabilecek ve takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Kaynak: www.zaman.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir