ÇEVRE BİLGİSİ

Çevre

 • Çevre: İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortama denir.
 • Çevre koruma: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara denir.
 • Atık: Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere denir. Atıklar çirkin görünüm arzetmesinin yanısıra pis koku yayar ve hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olur.
 • Çevre kirliliği: İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen olumsuz gelişmeler, ekolojik dengenin bozulması, gürültü, koku ve atıkların meydana getirdiği zararlı sonuçlardır.
 • Çevre hakkı: Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını ihlal edenlere karşı yargı mercileri önünde savunma hakkıdır.
 • dBA (Desibel): Ses değerlendirme birimi.
 • Gürültü: Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan, istenmeyen seslerdir.

Çevre Kirlilikleri

Hava kalitesini bozan kirlilik sebepleri

 • Bakımı yapılmamış araçların fazla yakıt yakması,
 • Temiz olmayan yakıt kullanılması,
 • Trafik yoğunluğu,
 • Zorunlu haller dışında araç kullanma,
 • Trafik yoğunluğu nedeniyle aracın.uzun süre trafikte seyretmesi,
 • Duraklama ve park etme sırasında motorun gereksiz yere çalıştırılması,
 • Araç motoru rölantide çalışırken egzozdan çıkan karbonmonoksit gazı % 3.5’den, araç hareket halindeyken % 4.5’den fazla olmamalıdır.
 • Araçların egzoz gazları, yağ ve yakıt sazın-tıları, akıntıları ve buharları, lastik tozları ve parçaları, araçların taşıdıkları yüklerin toza-ması, buharlaşması vb.
 • Taşıtlara taşıma sınırı üzerinde yük yüklemek, aşırı hızlı gitmek, araç dışına gereksiz aksesuarlar takmak, seyir halinde camları açmak, lastik havalarının uygun seviyede olmaması, gereksiz yere taşıt kullanmak havayı kirletir. Küçük silindir hacimli araçların kullanılması, aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanının tercih edilmesi, yürüyerek gidilebilecek yere her hangi bir araçla gidilmemesi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerdendir. Kurşunsuz yakıt kullanılmalı, çünkü havadaki kurşun kirliliğinin en önemli kaynağı taşıtlardır. Üstelik kurşunsuz yakıt kullanan araçların egzoz sistemlerindeki katalitik konvertör, egzozdan çıkan zehirli gazların zehirleyici etkilerini azaltmaktadır. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından yararlanılmalıdır. Araç kullanırken trafiğin yoğun olmadığı saatleri, trafiğin yoğun olmadığı yolları tercih etmek gerekir. Gidilecek yere en kısa mesafeden gidilmelidir. Kısa mesafenin seçilmesi, enerji ve yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevrenin kirle-tilmemesi bakımından da yarar sağlar. Üstelik turistler de temiz bir ülkeyi tercih ederler. Hava kirliliği, insanlarda nefes darlığı, kanser ve toplu ölümler gibi zararlara yol açmaktadır.

Toprak Kirliliği

 • Araç bakımlarının uygun ortamlarda yapılması, motor yağı, yakıt, asit vs. artıkların toprağa dökülmesi,
 • Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin artıklarının çevreye atılması,
 • Kimyasal ve radyoaktif maddelerin emniyet tedbirleri alınmadan taşınması, (Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması için Türkiye Atom Enerjisi Kuru-mu’ndan izin alınması zorunludur.)
 • Sürücülerin orman ve tarım arazisi yangınlarına sebep olmaları,
 • Dökülecek, taşacak, tozacak vb. şekillerde yük taşımak.

Bunlar toprak kirliliğine neden olur.

Su Kirliliği

 • Deniz kıyılarından veya dere yataklarından kum, çakıl alınması,
 • Atıkların sulara dökülmesi,

Bunlar da su kirliliğine neden olmaktadır.

Gürültü

 • Taşıtların neden olduğu gürültüler. (Egzoz, tekerlekler, motor, aracın hareketli ve sabit parçaları, korna, hoparlör, müzik cihazları, aerodinamik yapı, vs.)
 • Trafik akışının neden olduğu gürültüler. (Aşırı hız, ani fren, vs.) Taşıtlar tarafından çıkarılan gürültü; insanların ruh ve beden sağlıklarının bozulması, iş veriminin düşmesi ve dikkatin dağılması gibi işitsel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkiler yapmaktadır. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine şehir merkezlerine girmeme, trafikten men ve para cezaları verilir. Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan kesinlikle çıkartılamaz.

Şehir Bilgisi ve Sürücü Davranışları

 • Harita ve şehir planından faydalanılması,
 • Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi,
 • Şehrin önemli kavşak, yol, hastane, terminal, spor alanlarının ve benzeri merkezlerinin bilinmesi,
 • Tarihi ve turistik yörelerin bilinmesi,
 • Sürücülerin araçlarını temiz tutmaları,
 • Sürücülerin kılık-kıyafetlerinin temiz ve tertipli olması,
 • Özel otomobillerin gerektiğinde kullanılması,

Bütün bu hususlar zaman, emek ve yakıt tasarrufu sağlar; çevrenin daha az kirletilmesine yol açar.

 

Trafik Ders Bölümleri Bitmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir