ÇAN EĞRİSİ NEDİR ?

Açıköğretim fakültesinde 2012 – 2013 öğretim yılında tüm bölümler kredili sisteme geçirildi. Bu nedenle çan eğrisi hemen hemen tüm bölümler için uygulanacaktır. Tüm bölümlerde bazı bir kaç ders için çan eğrisi değil not ortalama sistemi uygulanacaktır. Not ortalama sisteminde de yine harf notu olacağından kafanızın karışmaması adına tüm derslere çan eğrisi uygulanacak gibi düşünebilirsiniz.

Öncelikle çan eğrisi nedir onun tanımını yapalım.

aöf_çan_eğrisi

Yukarıdaki grafik bir çan eğrisidir ve istatistiki yöntemlerle hesaplanıp standart sapma ve değişim aralığı belirlenerek bu aralıklardaki öğrencilere uygun harf notu atanır.  Çan eğrisinde bir dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları notlar toplanarak o dersin ortalaması bulunur ve resimde görüldüğü gibi bir dağılım oluşturulur.

Dersin ortalamasına göre bir dersten 50 ortalama ile CC gelebilirken başka dersten 60 ile CC gelebilir.

Çan eğrisinde not hesaplama nasıl yapılır?

Çan eğrisinde de not hesaplama neredeyse normal hesaplama gibidir. Sadece harf notları herkesin ortalamasına göre belirlenir.

Anlaşılır olması için  2 ders üzerinden anlatayım. Siz bunu diğer tüm derslerinize uygularsanız. Derslerimiz aşağıdakiler olsun. (Dersler uydurmadır.)

  • Türkçe ( 7 Kredi )
  • Matematik ( 3 kredi )

Ortalamayı bulmak için ara sınav notunun %30′u ile Final’in %70′i alınarak toplanıyor. Ve dersin ortalaması bulunuyor. Ayrıca aşağıdaki tablolarında bilinmesi gerekiyor.

aöfharfnotları

Kredili Bölümlerin Çan Eğrisi ile Not Hesaplaması:

Öncelikle hesaplamamıza 7 kredilik Türkçe dersi ile başlayalım. Bu dersin Arasınavından 45 ve Final sınavından 40 almış olalım.

  1. Dersin ortalaması: 45 x 0,3 + 40 x 0,7 = 41,5 ( Buradaki 0,3 % 30′u, 0,7 ise %70′i hesaplamaktadır. )
  2. Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz DC harf notu atandığını varsayalım. DC harf notunun değeri  1,30‘dur. (Yukarıdaki tablodan baktık)
  3. Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 7 kredi ) 7 x 1,30 = 9,1
  4. 7 kredilik türkçe dersinin etkisini 9,1 olarak hesapladık. Türkçe dersi için hesaplamalar sona erdi.

Daha sonra 3 kredilik Matematik dersini ele alalım. Matematik arasınav notumuz 60, final notumuz 57 olsun.

  1. Dersin ortalaması: 60 x 0,3 + 57 x 0,7 = 57,9 ( Buradaki 0,3 % 30′u, 0,7 ise %70′i hesaplamaktadır. )
  2. Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz CB harf notu atandığını varsayalım. CB harf notunun değeri ise 2,30‘dur.
  3. Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 3 kredi ) 3 x 2,30 = 6,9
  4. 3 kredilik türkçe dersinin etkisini 6,9 olarak hesapladık. Görüldüğü gibi matematik notu daha yüksek olmasına rağmen etkisi Türkçeye göre daha azdır.

Genel Ortalama: Bu dönemde sadece 2 ders aldığımızı (Türkçe ve Matematik ) varsaymıştık. Bu iki dersin toplam kredisi  7+3 = 10 ‘dur. Toplam değeri ise 9,1 + 6,9 = 16 ‘dır. Bu toplam değer, toplam krediye bölünerek genel ortalamamız bulunur. 16/10 = 1,6

Ders geçme, Kalma, Şartlı / Koşullu geçme, Sınıf geçme Nasıl olur ?

* Öncelikle tekrar edeyim ben sadece 2 ders aldığımı varsaydım ve hesaplamaları 2 ders için yaptım. Siz aldığınız tüm dersler için yapmalısınız.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu dersten koşullu geçmişsiniz demektir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi geçmiş, 2.00 ve altında ise bu dersten kalmışsınız demektir.

Sınıf Geçme: Kredili sistemde sınıf geçme  yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz.

Bizim örneğimizde Türkçe DC ( Şartlı geçer ) Matematik CB ‘dir. Genel ortalamamız 2.00′ın altında olduğundan üst dönemden ders alamıyoruz ve Türkçe dersinden de kalmış sayılıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir