ARAÇLARIN TESCİLİ

Tescile Yetkili Kuruluşlar

Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca, Askeri araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerince, Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, Kamu kuruluşlarına ait olan iş makineleri ilgili kuruluşlarca, Tarım kesiminde kullanılan özel veya tüzel kişilere ait iş makineleri ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, Motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin (il trafik komisyonu kararıyla) tescilleri belediyelerce, yapılır.

 

Araç sahipleri;

 • İlk tescil için satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde,
 • Daha önce tescil edilmiş aracı, satın veya devir aldıklarında ise, 1 ay içinde,

ilgili tescil kuruluşlarında kendi adlarına tescil yaptırmak zorundadır.

Araç üzerinde yapılan değişikliğin, renk ve adres değişikliklerinin 30 gün içinde ilgili tescil kuruluşlarına bildirilmesi zorunludur. Sürücülerin tescil plakaları bakımından dikkat etmeleri gereken husus: ışıkların yakılmasıyla birlikte, arka plakanın 20 m. mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmasıdır.

Araç Üzerinde Bulundurulması Gerekli Belge ve Plakalar

 • Tescil belgesi (Sahiplik Belgesi)
 • Trafik belgesi
 • Mali sorumluluk sigortası
 • Tescil plakası

Geçici olarak tescil edilen araçlar üzerinde bulundurulması zorunlu belge ve plakalar

 • Geçici tescil plakası
 • Geçici trafik belgesi (A 6 gün, B 30 gün, C 6 gün, D 30 gün, E 6 gün, F geçici trafik belgeleri 3 ay süreyle geçerlidir.)
 • Mali sorumluluk sigortası

Araçların Muayeneleri

Araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. Muayene süresi geçirilen araçların sürücüleri para ve puan cezası ile cezalandırılır. Bu araçlar trafikten men edilir ve en yakın muayene istasyonuna gönderilirler.

 • Hususi otomobil ve römorkları, ilk 3 yaş sonunda iki yılda bir,
 • Resmi ve ticari plakalı otomobil ve römorkları ilk 2 yaş sonunda yılda bir,
 • Lastik tekerlekli traktör ve römorkları 3 yılda bir,
 • Diğer motorlu araçlar ve römorkları her yıl, periyodik muayeneye tabii tutulur. Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile, üzerinde esaslı değişiklik yapılması durumunda araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur.

Araçların muayeneleri Ulaştırma Bakanlığı’nca yapılır veya yaptırılır. Mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış araçlar, muayeneye alınmazlar. Hurdaya çıkarılan araçlar 1 ay içinde ilgili tescil kuruluşlarına bildirilir.

Hukuki Sorumluluk ve Sigorta

Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde motorlu aracı işletenin sorumluluğunu karşılamak üzere yapılması zorunlu sigortaya; mali sorumluluk sigortası denir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar, trafikten men edilir. Kazayı yapan aracın tespit edilmesi durumunda; mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan araçların kazalarında; sigortacının iflası durumlarında ve çalınmış ve gaspedilmiş araçların meydana getirdikleri kazalardaki bedensel zararları karşılamak amacıyla Garanti Fonu oluşturulmuştur. Uluslararası veya şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını seyahat süresi içinde maruz kalacakları her türlü kazalara karşı korumak amacıyla otobüs zorunlu koltuk sigortası bulunmaktadır.

Sürücü Belgeleri

Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Sürücü belgeleri Trafik Tescil kuruluşlarınca verilmektedir. Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıt kullananların ve hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

Ülkemizde Uluslararası sürücü belgesi, “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” tarafından verilmektedir. Sürücüler, ikamet adresi değişikliklerini, 30 gün içinde kayıtlı oldukları tescil kuruluşuna bildirmek zorundadır.

Sürücü belgeleri, aşağıdaki hal ve şartlarda trafik zabıtasınca geri alınır;

 • Sağlık raporu ile sürücülük yapmasında sakınca görülenlerin,
 • Sürücü belgesinin sahte olduğu, hile ile alındığı, şartlarına uygun olmadan verildiği tespit edilenlerin.

B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 kg’a kadar olan hafif römork takarak kullanabilirler. Yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen, römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse, ayrı bir sınavdan geçirilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir.

Sınıfı Araçları Yetkisi Yaş
A1 Motorlu bisiklet 17
A2 Motosiklet A1 17
B Otomobil, Minibüs, Kamyonet F 18
C Kamyon B-F 22
D Çekici C-B-F 22
E Otobüs C-B-F 22
F Lastik tekerlekli traktör 17
G İş makineleri 18
H Özel Tertibatlı Araçlar 17

Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Araç ve Gereçler

 • Takograf: Otobüs, kamyon ve çekicilerde.
 • Taksimetre: Taksi otomobillerinde
 • Yangın söndürme cihazı: Cihaz sürücünün hemen yanında bulunmalıdır.
  • Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kg. kapasiteli bir adet,
  • Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kg. kapasiteli bir adet,
  • Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kg. kapasiteli iki adet

   

 • Reflektör: Motosiklet ve motorlubisiklet hariç, bütün motorlu taşıtlarda 2 adet,
 • Stepne: Şehirlerarası yolcu taşıyan bütün araçlarda,
 • Tekerlek takozu: Otobüs, azami ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar ve iki dingilli römorklarda bir adet. Üç veya daha çok dingilli taşıtlarda ve tek dingilli römorklarda iki adet.
 • Yedek malzeme ve takımlar: Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde.
 • İlk Yardım Çantası: Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde.
 • Engel İşareti: Otobüs, kamyon ve çekicilerde 150×25 cm. ebadında bir adet.

 

Sonraki Konuya Geçmek İçin Tıklayınız==>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir