AÖF BÜROLARIN VERDİĞİ HİZMETLER NELERDİR ?

 

aöfbüroları

2. AÖF Bürolarının Öğrencilere Verdiği Hizmetler
AÖF büroları, açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakültelerin illerdeki öğrenci hizmetlerini yürüten birimlerdir.

AÖF bürolarının öğrencilere vereceği hizmetler aşağıda açıklanmıştır.

2.1. Ders Kitaplarının Dağıtımı

2.1.1. Yıllık Sistemde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ders Kitaplarının Dağıtımı
Ders kitaplarının dağıtımı, aksine bir duyuru yapılmadığı sürece kayıt ve kayıt yenileme anında AÖF bürolarından yapılır.

Ders kitaplarının AÖF bürolarından dağıtımı 31 Ocak 2012 tarihine kadar devam edecektir.

Büronuzdan aldığınız ders kitaplarının bölüm/program veya sınıfınıza ait olup olmadığını kontrol ediniz. Aldığınız kitaplar bölüm/program veya sınıfınıza ait değilse, eksiklik varsa büronuza başvurarak değiştiriniz.

2.1.2. Dönemlik-Kredili Sistemde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ders Kitaplarının Dağıtımı

Ders kitaplarının dağıtımı, aşağıda belirtilen programlar hariç AÖF bürolarından yapılır.

Güz döneminin ders kitaplarının AÖF bürolarından dağıtımı 11.12.2011 tarihine kadar devam edecektir.

Bahar döneminin ders kitaplarının AÖF bürolarından dağıtımı 02.03.2012 tarihine kadar devam edecektir.

Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Uzaktan Eğitim Programlarından “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ders kitapları adreslerine kargo ile gönderilir.

Büronuzdan aldığınız veya adresinize gönderilen ders kitaplarının dönem, bölüm/program veya okuyacağınız derslere ait olup olmadığını kontrol ediniz. Aldığınız kitaplar bölüm/program veya okuyacağınız derslere ait değilse, eksiklik varsa büronuza başvurarak değiştiriniz.

Yabancı Dil Eğitimi Ders Kitapları

Dönemlik-kredili sisteme geçen Açıköğretim Fakültesi programlarında yabancı dil dersleri 2011-2012 öğretim yılında tekrar düzenlenmiştir. Buna göre öğrenciler önlisans programlarında Avrupa Dil Portfolyosu A2 seviyesinde, lisans programlarında ise Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesinde yabancı dil eğitimi görmek zorundadırlar.

Programlarda İngilizce I dersinde Cambridge Touchstone A1 düzeyi İngilizce Eğitim Seti, İngilizce II dersinde Cambridge Touchstone A2 düzeyi İngilizce Eğitim Seti kullanılacaktır. Touchstone İngilizce Eğitim Setleri “Öğrenci Kitabı”, “Öğrenci Rehberi”, “DVD Video”, “DVD-ROM”, “Touchstone Online” internet ortamındaki ders malzemeleri ve TV programlarından oluşmaktadır. Öğrenciler Touchstone Online’a Öğrenci Kitabı içerisinde verilen erişim koduyla girebileceklerdir.

2011-2012 öğretim yılında Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4. sınıfa kayıtlı ya da 4. sınıfa ilk kez geçen öğrenciler 7. ve 8. yarıyıldaki Yabancı Dil III ve Yabancı Dil IV derslerini almayacaklardır.

2.2. Öğrenci Belgesi 
Öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler.

Yıllık sistemde öğrenim gören öğrenciler için, öğrenci belgenizin hatalı bilgi ile dökülmemesi için bilgilerinizi http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitesinden TC kimlik numaranız ve AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresini kullanarak kontrol edebilir, hatalı bilgi var ise düzeltme için AÖF bürolarına başvurabilirsiniz.

Dönemlik-kredili sistemde öğrenim gören öğrenciler, öğrenci belgenizin hatalı bilgi ile dökülmemesi için bilgilerinizi http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan Öğrenci Hizmetleri sitesinden TC kimlik numaranız ve şifrenizi kullanarak kontrol edebilir, hatalı bilgi var ise düzeltme için AÖF bürolarına başvurabilirsiniz.

2.3. Askerlik Tecil İşlemleri 
Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için öğrenim durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askeralma Dairesi Başkanlığına (ASAL) toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurup “Öğrenci Durum Belgesi” (EK-C2) alarak askerlik şubelerine verebilirler.

Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, AÖF bürosuna dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.

Ancak, Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgilerde eksiklik veya hatalı bilgi varsa bu bilgi askerlik şubesine de gönderileceğinden, AÖF büronuzdan veya yıllık sistemdeki öğrenciler http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitesinden, dönemlik-kredili sistemdeki öğrenciler ise http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan Öğrenci Hizmetleri sitesinden kontrol ederek düzeltiniz.

Askerlik şubeleri, çağı geldiği halde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı’nca Üniversitemize gönderilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri ertelenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir. Yıllık sistemde öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki uyarıya göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir.

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar.

İkinci üniversite kapsamında kayıtlı öğrencilerden, örgün öğretimdeki kaydını sildirip askerlik ile ilgili tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyen erkek öğrenciler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belge ile askerlik şubelerinden alacakları “Askerlikle İlişiksiz” belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Askerlikle ilişiksiz belgesini AÖF bürosuna teslim eden öğrencilere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.

Ayrıca, önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden önlisans diplomasının fotokopisini AÖF bürosuna teslim edenlere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere “Askere alınmasında Fakültemizce sakınca yoktur.” ibareli yazı AÖF bürosunca düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.

2.4. Not Bildirim Belgesi (Transkript) 
Halen kayıtlı olan öğrencilere verilen “Not Durum Belgesi”, öğrencinin başardığı ve bulunduğu sınıfta (Dönemlik-kredili sistemdeki öğrencilerin yarıyılda) sorumlu olduğu dersleri göstermektedir.

“Not Durum Belgesi”; öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir.

Not Durum Belgelerinde “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)”, (European Credit Transfer System – ECTS) bilgisi de yer almaktadır. “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)” öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Ancak, yıllık sistemde öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde ağırlıklı not ortalaması uygulaması bulunmadığından AKTS bilgi amacıyla “Not Durum Belgesi”ne konulmuş olup başarı puanı hesaplamasında kullanılmamaktadır.

2.5. Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi 
Kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler “Öğrenci Kimlik” veya “Tanıtım Kartı”nın kaybolması ya da kullanılamaz hale gelmesi durumunda herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurup aşağıdaki koşulları yerine getirerek öğrenci kimlik veya tanıtım kartının yeniden düzenlenmesini isteyeceklerdir.

Bunun için;

a) Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı kaybettiğinizi belirten dilekçe,

b) 10.00 TL’lik kimlik kartı bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR 070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına yatırıp bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvuracaklardır.

Kimlik kartı için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.

Öğrenciler hazırlanan yeni öğrenci kimlik veya tanıtım kartlarını fotoğraflı özel kimlik belgesi ile birlikte (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bağlı oldukları AÖF bürosuna bizzat başvurarak alabilirler.

Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.

Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir.

2.6. Kayıt Silme 
Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmaları gerekmektedir.  2. taksit borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.

2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin kayıt silme işlemi yapılmaz ve kayıt silme yazısı verilmez.

Kayıt sildirmek için öğrencilerin;

a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,

b) Öğrenci kimlik kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!

Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat AÖF bürosuna başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar.

Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.

Kayıt silme işlemi; öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

2.7. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Değişiklikleri
Öğrencilerimizin internet başvurusunda verdikleri nüfus bilgileri http://www.nvi.gov.tr adresindeki bilgilerle karşılaştırılacak, farklı bilgi bulunması halinde http://www.nvi.gov.tr adresindeki bilgilere göre düzeltilecektir. Bu işlemden sonra öğrencilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde öğrenciler bilgi değişikliklerini, yapacak oldukları değişikliğin niteliğine göre yıllık sistemde öğrenim gören öğrenciler AÖF Büro-Web (http://aofburo.anadolu.edu.tr) sitesinden, dönemlik-kredili sistemde öğrenim gören öğrenciler http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya AÖF bürolarından gerçekleştirebilirler.

2.7.1. Yıllık Sistemde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin AÖF Büro-Web Sitesinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri
Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-posta adresi ve telefon numarası değişiklik işlemlerini http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinden “AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresi”ni kullanarak yapabilirler.

İnternetten değişiklik yapma olanağı olmayan öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF bürolarına bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıramazlar.

AÖF bürosundan yapılacak bilgi değişiklikleri için öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar.

Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız.

22.01.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler yıl sonu ve bütünleme sınavı için geçerlidir.

08.04.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı yıl sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bütünleme sınavı için geçerlidir.

01.07.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı bütünleme sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler sonraki öğretim yılını kapsayacaktır.

Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız için yerel yönetimlerce mahalle, cadde, sokak ve kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değişiklikleri yapmanız yararınıza olacaktır.

2.7.2. Dönemlik-Kredili Sistemde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin http://ogrenci.anadolu.edu.tr Adresinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri

Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-posta adresi ve telefon numarası değişiklik işlemlerini http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifresini kullanarak yapabilirler.

İnternetten değişiklik yapma olanağı olmayan öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF bürolarına bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıramazlar.

AÖF bürosundan yapılacak bilgi değişiklikleri için öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar.

Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız.

27.10.2011 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı güz dönemi ara ve dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bahar dönemi ara sınavı için geçerlidir.

24.02.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bahar dönemi dönem sonu sınavı için geçerlidir.

08.04.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler gelecek dönemi kapsayacaktır.

Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız için yerel yönetimlerce mahalle, cadde, sokak ve kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değişiklikleri yapmanız yararınıza olacaktır.

2.7.3. AÖF Bürosundan Yapılabilecek Kişisel Bilgi Değişiklikleri 
Öğrenciler, Fakültemiz kayıtlarındaki kimlik bilgilerinde değişiklik olması hâlinde, yeni bilgilere ait resmî belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli değişiklik yapılacaktır.

Ad ve soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, ücret ödemeden 2.5. maddedeki açıklamaya uygun başvurarak yeniden kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır.

2.8. Önlisans Yazısı

2.8.1. Yıllık Sistemde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Önlisans Yazısı

Öğretim süresi 4 yıl olan İktisat, İşletme Fakülteleri lisans bölümü öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olanlar, istedikleri takdirde Açıköğretim Fakültesi bürolarından birine dilekçeyle başvurarak önlisans yazısı alabilirler. İşletme Fakültesinin Konaklama İşletmeciliği lisans bölümünden önlisans yazısı alacak öğrencilerin zorunlu üç aylık stajını 2. sınıfta yapmış olmaları gerekmektedir.

Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.

Başvuran öğrencilere önlisans yazısı, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra verilmektedir.

2.8.2. Dönemlik-Kredili Sistemde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Önlisans Yazısı

Öğretim süresi 4 yıl olan Açıköğretim Fakültesi lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 ECTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, Açıköğretim Fakültesi bürolarından birine dilekçeyle başvurarak önlisans yazısı alabilirler.

Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.

Başvuran öğrencilere önlisans yazısı, dönem sonu sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra verilmektedir.

2.9. Önlisans Diploması

2.9.1. Yıllık Sistemde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Önlisans Diploması

Öğretim süresi 4 yıl olan İktisat, İşletme Fakülteleri lisans programları öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup önlisans diploması düzenlenmesi isteğiyle AÖF bürolarına başvuranlara, kayıt sildirmek koşuluyla önlisans diploması düzenlenmektedir. İşletme Fakültesinin Konaklama İşletmeciliği lisans bölümünden önlisans diploması isteğinde bulunan öğrencilerin zorunlu üç aylık stajını 2. sınıfta yapmış olmaları gerekmektedir.

Önlisans diploması almak için sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra, herhangi bir AÖF bürosuna, “kaydınızın silinerek önlisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten” imzalı, adresli dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmektedir. Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Öğrenci Katkı Payı” 2. taksit borcu olan öğrencilerin önlisans diploması talebinde bulunmadan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. 2. taksit borcu ödenmedikçe kaydın silinip önlisans diploması talebinin yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır.

Başvuru dilekçeniz Dekanlıkça incelenecek, 1. ve 2. sınıftan başarısız dersinizin bulunmaması halinde başvurunuz işleme alınacaktır.

Önlisans diploması için başvurduktan 15 gün sonra başvurduğunuz AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekiliniz aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomanızı alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Ayrıca, mezunlara diploma asılları verildiğinden tasdikli sureti verilmemektedir.

Hazırlanan önlisans diplomasındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için diplomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmî bir kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekmektedir.

2.9.2. Dönemlik-Kredili Sistemde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Önlisans Diploması

Öğretim süresi 4 yıl olan Açıköğretim Fakültesi lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 ECTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilirler.

Önlisans diploması almak için sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra, herhangi bir AÖF bürosuna, “kaydınızın silinerek önlisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten” imzalı, adresli dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmektedir. Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Öğrenim Ücreti” borcu olan öğrencilerin önlisans diploması talebinde bulunmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.

Önlisans diploması için başvurduktan 15 gün sonra başvurduğunuz AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekiliniz aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomanızı alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Ayrıca mezunlara diploma asılları verildiğinden tasdikli sureti verilmemektedir.

Hazırlanan önlisans diplomasındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için diplomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmî bir kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekmektedir.

2.10. Başarı Belgesi 
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında ilk dört dönemdeki derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler, Millî Eğitim Müdürlüklerindeki işlemlerinde kullanılmak üzere AÖF bürolarına başvurarak başarı belgesi alabilirler. Başarı belgesi almak isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten 10 gün sonra şahsen ya da posta ile AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir