AÇIKÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Öncelikle 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Değerli öğrencilerimiz, sizlerden değişik kanallar aracılığı ile sorular gelmekte, gelen bu sorular aynı kanal aracılığı ile cevaplandırılmaktadır. Yine de bazı hususlarda genel bir bilgilendirme yapmanın faydalı olacağı kanaati taşıdığımızdan bazı hususlarda açıklamalar yapma ihtiyacı duyduk. Faydalı olmasını umuyoruz.

Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet kredisi düşer mi? Bazı dersler kaldırılabilir mi?

Açık Öğretim Lisesi genel orta öğretim müfredatını uygulayan bir kurumdur. Yani genel liselerde var olan dersler Açık Öğretim Lisesinde de vardır. Genel liselerde ortak (zorunlu) olan ders Açık Öğretim Lisesinde de zorunludur. Bazı derslerin müfredattan çıkarılması, kredisinin yükseltilmesi, düşürülmesi söz konusu olamaz. Açık Öğretim Lisesinde okutulacak dersler Talim Terbiye Kurulu başkanlığınca belirlenir. Açık Öğretim Lisesi diploması diğer liselerin diplomasına denktir. Derslerin azaltılması kredilerin düşürülmesi denklik ve eşitlik ilkesini bozacağından Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet kredisinin düşmesi veya bazı ortak derslerin kaldırılması söz konusu olamaz. Genel liselerin müfredatında değişiklik olduğunda, aynı çerçevede Açık Öğretim Lisesinde de olur.

Kimler zorunlu eğitime tabidir?

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 1739 sayılı kanunda yapılan değişiklikle liseler zorunlu hale getirilmiş (4+4+4) zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. 2012 yılı ve sonrasında ilköğretim veya ortaokulları tamamlayan ve Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran (tasdiknameli olarak kayıt olanlar dahil) bütün öğrencilerimiz zorunlu eğitime tabidir.Zorunlu eğitim kapsamında olan bütün öğrencilerimiz her dönem kayıt yenilemek ve sınavlara katılmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmek öğrenci ve velinin görevidir. Zorunlu eğitim kapsamında olup da eğitimini aksatan veya devam etmeyenlere yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

Alan uygulaması niçin sona erdi?

Türkiye’de ortaöğretimde (genel) değişiklik yapıldıkça Açık Öğretim Lisesinde de yapılmaktadır. 2010 yılından itibaren genel ortaöğretimde alanlı uygulamanın kalkmasıyla Açık Öğretim Lisesinde de aynı uygulama başlamıştır. Bugün bütün genel lise programı uygulayan (Genel lise, Anadolu liseleri, Fen liseleri vs.) okullarda alan uygulaması yoktur. Üniversiteye girişlerde de alan uygulamasından doğan imtiyazlar kaldırılmıştır. Yani bir öğrenci başarması halinde üniversiteye geçişte istediği alanı veya bölümü tercih edebilir.

Alan uygulamasının kalkmasına rağmen bizdeki alanlı öğrencilerin alansız sisteme geçişte uğrayacakları mağduriyet sebebiyle 2013-2014 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonuna kadar alanlı olarak kalmalarına fırsat verilmiş, aynı öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle alanlı bütün öğrencilerimiz alansız “alan yok” sisteme tabii olacağı duyurulmuştur. Alanlı sistemin yasal olarak devam edemeyeceğinden etse bile ileride öğrencilerimize mağduriyet yaşatacağından dolayı zorunlu olarak alanlı bütün öğrencilerimiz alansıza geçirilmiştir. Alansız (alan yok) sisteminin ortak dersleri farklılık arz ettiğinden, değişiklik dolayısıyla öğrencilerimizin karşısına bazı ortak (zorunlu) dersler çıkmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olabilmek için ortak dersleri ya başarmak ya da muaf olmak (bir dersten üç kez sınava girip başarısız olunduğunda muaf olunur) zorundadır.

Sizin için hizmetin kalitesini artırmaya çalışıyoruz.

Değerli arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi hizmetleri gün geçtikçe yaygınlaşmakta, daha çok insanımıza ikinci bir şans olarak eğitim hizmeti sunmaktadır. Geriye dönüp baktığımızda Açık Öğretim Lisesi alanında birçok şeylerin yapıldığını göreceksiniz. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin Halk Eğitimi Merkezlerine devredildiği tarih olan 2006 yılı ile bugünü kıyasladığımızda bazı şeyler daha iyi anlaşılacaktır. Biz sizler için çalışıyor daha güzel hizmet almanız için elimizden gelen gayretli gösteriyoruz.

2006

2013 – 2014

İrtibat bürosu sayımız 81 il ile sınırlıydı. Şuanda illerin yanında ilçelerimizdeki Halk Eğitimi Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemini yapıyor. (yaklaşık 1200 irtibat bürosu)
Sınavlarımız sadece il merkezleri ve birkaç ilçe merkezinde (83 merkez) yapılıyordu Şuanda 706 merkezde (il ve ilçe) sınavımız yapılıyor
Yeni kayıt bedeli 70 TL kayıt yenileme bedeli 60 TL idi Şuanda kayıt yenileme ve yeni kayıt bedeli sadece 20 TL
Öğrencilerimiz sadece iki dönem sınava giriyordu Şuanda (2010 yılından itibaren) 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerimiz yılda üç dönem sınava giriyor
Açık Öğretim Lisesinden faydalanan kadın (aktif) öğrenci sayımız 80 binlerdeyken Şuanda aktif kadın öğrenci sayısı 394 binlerdedir.
Toplam aktif öğrenci sayımız 200 binlerdeyken(Mesleki Açık Öğretim Lisesi programı dahil) Şu anda bir milyona yaklaşmıştır (Mesleki Açık Öğretim Lisesi programı hariç)
Açık Öğretim Lisesi kuruluşundan bu tarafa 650 bine yakın mezun vermiştir.
On binlerce öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden mezun olarak Üniversiteye girme şansını yakalamıştır.

 

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları geç mi açıklanıyor?

Açık Öğretim Lisesi sınavları Türkiye’de yapılan sınavların en büyüklerindendir. 700 civarında merkezde yapılmaktadır. Sınavlarımız bakanlığımızın ilgili birimlerince (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) iş takvimine bağlı kalınarak yapılır. Ancak bazı dönemlerde zorunlu nedenlerle birkaç gün geç açıklanabilmektedir. Aksi takdirde sınavlarımızın yapılma ve sonuç açıklama tarihlerinin değişmesi söz konusu olamaz.

Açık Öğretim Lisesi sınavları tek oturum halinde ve 70-80 merkezde yapılan diğer sınavlarla karşılaştırılması çok doğru değildir. Her sınavın kendine has değerlendirme usulleri ve özellikleri vardır. Diğer sınavlarda yedek salonda sınava girilmez veya çok az girilir. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında ise başta askerlerimiz olmak üzere yedek salonda sınava girme şartlarını sağlayan bir çok öğrencimiz sınava alınmakta, bu da sınav değerlendirmesini güçleştirmektedir. Yedek salonda sınava giren bir öğrencinin sınav kağıdının değerlendirilmesine harcanan zaman tahminen normal salonda sınava giren 200 öğrencinin değerlendirilme süresine eştir. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına ortalama 1,200,000 öğrenci girmektedir, 4 oturumdan hesap ettiğimizde yedek salon değerlendirmeleriyle birlikte 5,000,000 cevap kağıdı anlamına gelmektedir. 180 civarında ders değerlendirilmekte bunların değerlendirmeler tekrarlanmaktadır. Bu manada Türkiye’de yapılan en büyük sınavdır.

Öğrencilerimizin sınavlarında değerlendirme hatası oluşmaması için gereken titizlik gösterilmektedir. Öğrencilerimiz de sınavlarına gereken titizliği gösterirse, sınavlarda hiçbir sıkıntı çıkmaz. YGS veya LYS (Üniversiteye giriş) sınavlarında gösterilen hassasiyet bu sınavlarda da gösterilirse hiçbir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyiz. Sınavlarda cevap kağıtlarının doğru kodlanmaması gibi nedenler sıkıntıyı artırmakta ve değerlendirme sürecinin de uzamasına sebep olmaktadır.

 

Sınavların zamanında değerlendirilmesine katkı sunmak istiyorsanız; 

 

  1. Derslerinizi sistem üzerinde zamanında ve doğru bir şekilde seçiniz.
  2. Sınava giriş belgesinde çıkan ve tarafınızca seçilen merkez ve okullarda giriniz.
  3. Yedek salonlarda girme isteğinde (Askeri ve cezaevi öğrencisi hariç.) bulunmayınız.
  4. Cevap kağıdını doğru kodlayınız (Özellikle yedek salonda sınava girenler dikkat etmelidir.)
  5. Gerekli düzenlemeleri Sistem üzerinden size tanınan sürede yapınız, yaptırınız.

 

 

Web Sayfamız ve Alo 147:

Açık Öğretim Lisesi İle ilgili bilemeniz gereken bütün bilgiler sizler için özenle hazırladığımız web sayfamızda mevcuttur. Öncelikle web sayfamızdaki bilgileri okumanızı güncel duyurularımızı (her duyuruyu) takip etmenizi istiyoruz.

Soru ve sorunlarınıza web sayfamızdan cevap bulamadıysanız Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ni (ALO 147) araya bilirsiniz. Alo 147 günün 24 saati hizmet vermektedir.

Kitaplarımız – ders notlarımız :

İrtibat bürolarından aldığınız ders notlarını web sayfamızda bulunan kitap içerikleri ile mutlaka karşılaştırınız. Sınavlarda başardığınız derslerin kitabını irtibat bürolarına geri iade ediniz. Sınavlarda başaramadığınız ve yeniden seçmiş olduğunuz derslerin kitabını (elinizde mevcutsa) ikinci bir defa istemeyiniz. Gereksiz olarak aldığınız veya iadesini yapmadığınız bir kitabın bir başka arkadaşımızı mağdur edeceğini unutmayınız.

 

Gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.

   Mart 2014
Açık Öğretim Lisesi Müdürü
      Osman ÖZDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir