BAHAR DÖNEMİ

 • En Son Eklenen Ders Notları: Kamu Yönetimi 8. Yarıyıl ders notları eklendi
 • En Son Yazıyı Güncelleme Tarihi: 13.11.2016

 

DERS NOTU

Bahar Dönemi Vize ve Final Ders Notları

 İşletme 4. Sınıf Ders Notları Vize+Final |PDF-WORD | Paket 1

İçerik;

 • Küresel Pazarlama
 • Stratejik Yönetim 2
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Türkiye Ekonomisi
 • İnsan Kaynaklari Yönetimi
 • Türk Dili 2

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/1Gt4xW
İşletme 3. Sınıf Ders Notları Vize+Final Üniteler |PDF-WORD
İçerik;
 • Finansal Yönetim II
 • Genel Muhasebe II
 • İktisada Giriş II
 • Maliyet Yönetimi
 • Örgüt Kuramı
 • Örgütsel Davranış
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İndirme Linki 1:

İlahiyat Bölümü ( Önlisans ) 1. Sınıf Notu Vize| PDF
İçerik;

 • İslam Hukukuna Giriş
 • Temel Bilgi Teknolojileri 2
 • Arapça 2
 • Hadis Tarihi Usulü
 • İslam Kurumları ve Medeniyetleri
 • Tesfir Tarih ve Usulü
 • Türk İslam Edebiyatı

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/7LZxAa

Kamu Yönetimi 4. Sınıf 8. Yarıyıl Ders Notları|PDFİçerik;

İçerik;

 

 • Çalışma Ekonomisi
 • Türkiye Ekonomisi
 • Örgütsel Davranış
 • Maliye Politikası II
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Türk Siyasal Tarihi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 

İndirme Linki:

http://adf.ly/1fi7vd

Uluslararası ilişkiler 8. Yarıyıl Ders Notu Vize| PDF

İçerik;

 • Küreselleşme ve kültürler arası iletişim
 • Uluslararası ilişkiler kuramları
 • Uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri

İndirme Linki 1: 

http://adf.ly/1BZczr

 

Uluslararası İlişkiler 6. Yarıyıl Ders Notu (1-5 Ünite)| PDF

Kültür Tarihi 

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/1BZjab

 

Sosyoloji 1. sınıf 2. Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;

 • Birey ve davranış – Vize
 • İnsan ve toplum – Final
 • Kültür tarihi – (1-8 Ünite)
 • Sembolik mantık –  (1-4 Ünite)
 • Türk siyasal hayatı – (1-8 Ünite)

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/16XM3f

Sosyoloji 2. Sınıf 4. Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;

 • Bilim Felsefesi – (1-6 Ünite)
 • Eğitim felsefesi – (1-6 Ünite)
 • Eğitim psikolojisi – (1-5 Ünite)
 • Kamu yönetimi – (1-9 Ünite)
 • Modern sosyoloji tarihi- (1-8 Ünite)

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/16XRSB

Sosyoloji 3. Sınıf 6.Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;

 • Endüstri Sosyolojisi (1-4 Ünite)
 • Kent sosyolojisi (1-6 Ünite)
 • Mantığın gelişimi (1-6 Ünite)
 • Sosyolojide yakın dönem gelişmeler

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/16XWfA

Sosyoloji 4. Sınıf 8. Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;

 • Din ve toplum- (1-8 Ünite)
 • Medya sosyolojisi- (1-8 Ünite)
 • Suç sosyolojisi- (1-4 Ünite)
 • Türk sosyologları- (1-8 Ünite)
 • Klasik mantık-(1-6 Ünite)
 • Türk dili

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/16XbZN

Pazarlama İletişimi Vize+Final Ders Notu-PDF

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/WHQyZh
Sosyal Hizmetler 1. Sınıf 2. Dönem Ders Notu-PDF
İçerik; 
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (1-8 Ünite)
 • Temel Bilgi Teknolojileri II (1-8 Ünite)
 • İş Etiği (1-6)
 • Sosyal Hizmet Kuruluşları (1-4)
 • Temel Bakım Hizmetleri (1-8 Ünite)
 • Temel Sağlık Hizmetleri (1-8 Ünite)
İndirme Linki 1:

Sosyal Hizmetler 2. Sınıf 4. Dönem Ders Notu-PDF

İçerik;

 • Türk Dili II  (1-8 Ünite)
 • Sosyal Psikoloji II (1-8 Ünite)
 • Sosyal Hizmet Yönetimi (5-8 Ünite)
 • Sosyal Hizmet Uygulamaları (5-8 Ünite)
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı (1-8 Ünite)
 • Görüşme Teknikleri (1-8 Ünite)
 • Çatışma Stres Yönetimi II (5-8 Ünite)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 (5-8 Ünite)

 İndirme Linki 1:

http://bc.vc/aGmV6Z

İktisat Bölümü 6. Yarıyıl Ders Notları| PDF

İçerik;

 • Bilgi Ekonomisi (1-8 Üniteler )
 • Çalışma Ekonomisi (1-8 Üniteler )
 • Hizmetler Ekonomisi (1-8 Üniteler )
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (1-4 Üniteler )
 • Para Politikası (1-8 Üniteler )
 • Uluslar Arası İktisat Politikası (1-8 Üniteler )

İndirme Linki 1;

http://adf.ly/1EUHMy

 

İktisat Bölümü 8. Yarıyıl Ders Notları| PDF

İçerik;

 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (1-8 Üniteler )
 • Ekonominin Güncel Sorunları (1-3 Üniteler )
 • Etkili İletişim Teknikleri (1-4 Üniteler )
 • İktisadi Büyüme (1-4 Üniteler )
 • İktisat Tarihi (1-8 Üniteler )
 • Maliye Politikası (1-8 Üniteler )
 • Türkiye Ekonomisi (1-4 Üniteler )

İndirme Linki 1;

http://adf.ly/1EUK2Z

 

Adalet Bölümü Toplu Arşiv Ders Notları 

İçerik;

 • Ceza Muakemesi ( 1-8 Üniteler) (2. Sınıf  2. Dönem )
 • Damga Vergisi ve Harçlar bilgisi (2. Sınıf  2. Dönem )
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar(1-4 Üniteler) (1. Sınıf  2. Dönem )
 • İcra İflas Hukuku (2. Sınıf  2. Dönem )
 • İdari Yargı (1-5 Üniteler) (1. Sınıf 2. Dönem)
 • İnfas Hukuku (1-7 Üniteler)
 • İngilizce II (1. Sınıf 2. Dönem)
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Kalem Mevzuatı  (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Medeni Hukuku II (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Temel Bilgi Teknolojileri II (1-8 Üniteler) (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Ticaret Hukuku (2. Sınıf 2. Dönem)
 • Uyap (2. Sınıf 2. Dönem)

İndirme Linki 1: 

http://bc.vc/p9T3kj

Alternatif 2. Link:

http://adf.ly/iugL1

 

Paket Dosya 8 (Vize Üniteler)

İçerik;

 • Borçlar Hukuku
 • Mahalli İdareler Maliyesi
 • Maliyet Yönetimi
 • Özel Vergi Hukuku II
 • Para Politikası
 • Uluslararası Kamu Mali Yönetimi

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/Fegn4w

Alternatif 2. Link:

http://adf.ly/pI5LI

Paket Dosya 1 (Vize Üniteler)

İçerik;

 • Bankacılık Hizmet Ürünleri
 • Çalışma Psikolojisi
 • Finansal Kurumlar
 • İşletme Kurumu
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/zhYJoe

Alternatif 2. Link:

http://adf.ly/pI5g3

Etkili İletişim Teknikleri Vize+Final|PDF

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/sdPRtE

Türk Vergi Sistemi (Vize Üniteler)

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/hs5DA

Borçlar Hukuku,Mahalli İdareler Maliyesi,Özel Vergi Hukuku II (Vize Üniteler)

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/cLvsVU

Örgütsel Davranış kısa özet (Vize Üniteler)

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/15Zfnu

İşletme Fonksiyonları (Vize Üniteler)

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/15YyKh

Finansal Ekonomi  (Vize Üniteler)

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/ydHUe1

Ekonominin Güncel Sorunları (1.2.3. Üniteler ) 

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/K3zCqM

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  ( Vize+Final Üniteler ) 

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/1BzCkZ

İktisat Tarihi  (1-8. Ünite Vize Final ) 

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/rr0qU
Örgütsel Davranış (Vize Üniteler) 
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:

Türk Dili 2 II | PDF (Vize ve Final Üniteleri)

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/NzHC3

 

 İktisadi Büyüme (Vize Üniteler)

İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:

Kamu Yönetimi Bölümü 6. Yarıyıl Ders Özetleri Vize+Final | PDF

İçerik;

 • Çalışma Ekonomisi 1-4
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 1-8
 • Örgütsel Davranış 1-8
 • Türk Siyasal Hayatı 1-8
 • Uluslararası Örgütler 1-4

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/1Bacc7

Kamu Yönetimi Bölümü 8. Yarıyıl Ders Özetleri Vize+Final | PDF

İçerik;

 • AB ve Türkiye İlişkileri 1-8
 • İnsan Kaynakları Yönetimi 1-8
 • Kamu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 1-8
 • Maliye Politikası II 1-8
 • Türkiye Ekonomisi 1-8

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/1BnjkD

 

İktisada Giriş II Vize+Final Üniteleri|PDF

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/pI6rq

Alternatif 2. Link:

http://bc.vc/Y0EjaY

Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Vize+Final|PDF

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/PZV8S1

Alternatif 2. Link:

http://adf.ly/pI6oU
Türk Siyasal Hayatı Vize+Final|PDF
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Kentleşme ve Konut Politikaları (Final Üniteler) Ders Notu
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Kamu Personel Hukuku (Final Üniteler)Ders Notu
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
 

NorFuLL Paket Dosya 8

İçerik;

 • Hukuk dili ve Adli Yazışmalar 5-6-7-8
 • İdari Yargı 5-6-7-8
 • İnfaz Hukuku 5-6-7-8
 • Kalem Mevzuatı 5-6-7-8
 • Medeni Hukuk II (Vize+FinaL)

İndirme Linki 1:

http://bc.vc/I2ktJw

Alternatif 2. Link:

http://adf.ly/oL29K
İngilizce 1 ve İngilizce 2 Vize+Final Ders Notları
İndirme Linki 1:
İndirme Linki 2:
NorFuLL Paket İçerik Ders Notları |WORD (5.6.7.8 Ünite Final )
İçerik;
 • İş Hukuku
 • Örgüt Kuramı
 • Finansal Yönetim II
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri|2013 |PDF (5-8 Ünite Final )

 İndirme Linki 1:

http://adf.ly/pI7w5

Alternatif 2. Link:

http://adf.ly/dj4VX
Temel Bilgi Teknolojileri 2 |PDF  (5.6.7.8 Ünite Final )

İndirme Linki 1:

http://adf.ly/dixpE

 Halka İlişkiler 1. Sınıf Ders Notları

İçerik;
 • Yeni İletişim Teknolojileri
 • Sözlü ve Sözsüz iletişim
 • İngilizce II
 • Marka Ve Yönetimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Medya Sosyolojisi
 • Genel Uygarlık Tarihi
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Dosyalarımızın Çoğu Pdf Formatındadır  ” Acrobat Reader” Yüklemelisiniz.
              Reader Yuklemek İçin Aşagidan İndirebilirsiniz…
 • Ders Notunu İndirdikten Sonra Mutlaka Ders Notunu Kitabınız İle Karşılaştırarak Ünite Başlıklarına Bakınız. Doğru Not/Özet Olduğuna Emin Olduktan Sonra Çalışmaya Başlayınız.Aksi Taktirde Yanlış Nota Çalışıp Mağdur Olduğunuz Taktirde SORUMLU değiliz.

 

BAHAR DÖNEMİ” için 106 yorum

 • 26 Ağustos 2017 tarihinde, saat 16:23
  Permalink

  Adalet Bahar dönemini indiremiyorum bi türlü dosya silinmiş diyor yardımcı olabilir misiniz. teşekkürler

  Yanıtla
 • 14 Nisan 2016 tarihinde, saat 16:18
  Permalink

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4. YARIYIL DERS NOTLARINI ATARMISINIZ???

  Yanıtla
 • 21 Mart 2016 tarihinde, saat 17:18
  Permalink

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5- 6 – 7 – 8 DÖNEMLERİNE AİT DERSLERİN NOTLARINA DA ATABİLİR MİSİNİZ.

  Yanıtla
 • 17 Mart 2016 tarihinde, saat 12:32
  Permalink

  Uluslararası iliskiler 6. Yariyil 1 ders tek var. Digerleri ne zaman atılır?

  Yanıtla
 • 15 Mart 2016 tarihinde, saat 14:09
  Permalink

  teşekkürler …..kamu yönetimi 5. dönem tüm dersleri sizin özetle geçtim

  Yanıtla
 • 4 Mart 2016 tarihinde, saat 08:29
  Permalink

  ilahiyat 3.sınıf dersleri yok mu

  Yanıtla
 • 2 Mart 2016 tarihinde, saat 14:06
  Permalink

  ya ben soruları göremiyorum

  Yanıtla
 • 16 Şubat 2016 tarihinde, saat 20:39
  Permalink

  ya siz süpersiniz walla,Allah razı olsun işniz gücünüz rast gitsin

  Yanıtla
 • 26 Aralık 2015 tarihinde, saat 11:16
  Permalink

  Adalet paket diye koyduğunuz link silinmiş diyor

  Yanıtla
  • 26 Aralık 2015 tarihinde, saat 20:30
   Permalink

   İlk linkk silinmiş alternatif linki dener misiniz .

   Yanıtla
 • 25 Eylül 2015 tarihinde, saat 01:24
  Permalink

  emeği geçenlere çok çok teşekkürler.Bravoooo

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2015 tarihinde, saat 14:37
  Permalink

  İŞLETME 1. SINIF
  İŞLETME 2. SINIF DERS NOTLARI YAYINLARMISINIZ

  Yanıtla
  • 8 Ağustos 2015 tarihinde, saat 14:49
   Permalink

   Bazı notlar güz döneminde mevcut, olmayan not varsa yazın

   Yanıtla
 • 13 Mayıs 2015 tarihinde, saat 12:34
  Permalink

  merhabalar böyle bir sayfa açtığınız için çokk çokk teşekkür ederim uluslararası ilişkiler 8. yarıyıl final ders notları gelecek mi acama en kısa zamanda mümkünse özellikle de
  küreselleşme ve kültürler arası iletişim
  uluslararası ilişkilerde arastırma yöntemleri
  uluslar arası ilişkiler kuramı
  derslerinin final ders notlarını ekleyebilir misiniz lütfen

  Yanıtla
 • 8 Mayıs 2015 tarihinde, saat 11:04
  Permalink

  İnsan kaynakları yönetimi bölümü ders özetleri var mı arattırdım ama çıkmadı

  Yanıtla
 • 8 Mayıs 2015 tarihinde, saat 10:58
  Permalink

  AÖF işletme fak mezun oldum İnsan kaynakları ve yönetimi okumayı düşünüyorum alacağım dersler hakkında bilgisi olan var mı

  Yanıtla
 • 22 Nisan 2015 tarihinde, saat 15:16
  Permalink

  Türk Dili 2 final notları linkleri ölmüş. Finansal Tablolar analizi, final notlarının 7. ve 8. üniteleri eksik. Stratejik Yönetim II final notlarınında 5. ve 6. üniteleri eksik (rar’lı doysalarda vermiş olduğunuz stratejik yönetim farklı kaynak 5. 6. 7. 8. üniteler notları stratejik yönetim I’e ait yani güz dönemi notları)

  bunlarla bir ilginebilir ve doğru notları ekliyebilirseniz seviniriz. iyi çalışmalar.

  Yanıtla
  • 23 Nisan 2015 tarihinde, saat 08:10
   Permalink

   Bilgilendirme için teşekkürler bu hafta içinde ilgilenecegiz

   Yanıtla
   • 5 Mayıs 2015 tarihinde, saat 21:58
    Permalink

    Finansal Tablolar analizi, final notlarının 7. ve 8. üniteleri eksik. Stratejik Yönetim II final notlarınında 5. ve 6. üniteleri eksik (rar’lı doysalarda vermiş olduğunuz stratejik yönetim farklı kaynak 5. 6. 7. 8. üniteler notları stratejik yönetim I’e ait yani güz dönemi notları)
    eksik olanlar ne zaman tamamlanır acaba? İyi çalışmalar

    Yanıtla
    • 5 Mayıs 2015 tarihinde, saat 22:30
     Permalink

     Finansal yönetim için arayış devam ediyor digerleri bulduk o olmadigindan bekletiyoruz.

     Yanıtla
     • 6 Mayıs 2015 tarihinde, saat 16:35
      Permalink

      Bekletmek yerine elinizdeki notları paylaşsanız daha iyi olmaz mı? sınavlara 2 hafta kaldı.

     • 6 Mayıs 2015 tarihinde, saat 22:52
      Permalink

      Dosya şeklinde paylaştığımız için zor olur tek tek cumaya kadar toparlarız

     • 6 Mayıs 2015 tarihinde, saat 19:07
      Permalink

      Bulduklarınızı ekleme şansınız var mı acaba 🙂

 • 21 Nisan 2015 tarihinde, saat 16:24
  Permalink

  MERHABALAR. GÖRSEL KULTUR DERS NOTU MEVCUT MU ACABA? ARADİM AMA BULAMADİM.YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.

  Yanıtla
 • 20 Nisan 2015 tarihinde, saat 21:16
  Permalink

  Merhaba aöf kamuy önetimi 6. dönem Mahalli idareler Maliyesi Final notları var mı?

  Yanıtla
 • 20 Nisan 2015 tarihinde, saat 11:08
  Permalink

  merhaba paylaşımcılara ve siteye çok ama çok teşekkür ederim sosyoloji 1.dönem 2. yarıyıl özetleri de tıpkı 1. dönem gibi muhteşemdi hiç kitap açmadım sadece sizin özetleriniz ile gayet iyi bir sonuç bekliyorum vizeden de sınavda bile acayip reklamınızı yaptım bu arada 🙂 ve lütfennn sosyoloji 3. yarıyıl notlarını da ekleyin onlar yok siz olmadan ben bir hiçimm:)

  Yanıtla
  • 20 Nisan 2015 tarihinde, saat 20:38
   Permalink

   Bakalım Arkadaşlar Umarım Tekrar Bize Yollar Bizde Yardımcı Oluruz Reklamınız İçin Teşekkürler Daha Çok Arkadaşa Ulaştırmak Bol Bol Yapın Reklamımızı 🙂

   Yanıtla
 • 13 Nisan 2015 tarihinde, saat 12:19
  Permalink

  Siyasi düşünceler tarihi hakkında gelişme varmıdır acaba?
  Yukardaki arkadaş yazmış en son 30 martta gündeme gelmiş de?

  Yanıtla
   • 18 Mayıs 2015 tarihinde, saat 13:49
    Permalink

    olsun canınız sağolsun. tekrardan teşekkürler.

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

Ya da

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir